بهبود مستمر فضاي كسب و كار اولويت كاري دولت يازدهم باشد

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:بهبود مستمر فضاي كسب و كار اولويت كاري دولت يازدهم باشد

نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي بهبود مستمر فضاي كسب و كار و توجه به پرداخت تسهيلات براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را از مهمترين اولويت هاي كاري دولت يازدهم دانست.

«موسي الرضا ثروتي» روز يكشنبه در حاشيه جلسه علني مجلس در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا افزود: ايجاد سيستم پنجره واحد براي سرمايه گذاري مي تواند در بهبود اوضاع اقتصادي كشور تاثيرگذار باشد.

ثروتي ادامه داد: سيستم پنجره واحد سيستمي است كه در مورد سرمايه گذاري يك فرد ۱۷ سازمان اقتصادي بايد نظر دهند و اين كاري بود كه در دولت نهم و دهم اتفاق نيفتاد.

وي اظهارداشت: دولت بايد بتواند سرمايه بانك ها را به سمت توليد هدايت كند تا اشتغال ايجاد شود.

نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي، مشكل اساسي كشور را اشتغال، تورم و نقدينگي دانست و گفت: بايد دولت يازدهم در جهت افزايش توليد، ايجاد اشتغال، كنترل تورم و كنترل نقدينگي گام اساسي بردارد و بايد شوراي گفت و گوي دولت با بخش خصوصي نيز كه تاكنون فعال نبوده، فعال شود.

ثروتي تصريح كرد: اجراي قانون بهره وري و توليد و قانون پنج ساله پنجم توسعه بايد در سرلوحه كار دولت يازدهم قرار گيرد.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه تعامل دولت يازدهم با مجلس شوراي اسلامي را مثبت ارزيابي كرد.