دلایل تعطیلی موقتی شورای گفتگو/ وزرایی که از حضور در جلسات منع شدند

رئیس دفتر رئیس جمهور و سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: همزمان با طرح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس، متاسفانه با تصمیمات سیاسی که گرفته شد، وزرا از حضور در جلسه منع شدند ولی چون ما اعتقاد به مفید بودن جلسات داشتیم، جلسات را همچنان تشکیل دادیم و وزرای علاقه مند معاونان خود را به جلسات می فرستادند اما در ماه‌های آخر حضور آنها نیز کمرنگ شد و در نهایت در روزهای آخر ناچار شدیم که جلسه‌ای تشکیل ندهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت تدبیر و امید، گفت: تشکیل مجدد شورا در نخستین ماه فعالیت دولت کار خجسته ای است و امید بخش حرکت فعال و مصمم دولت جدید برای ایجاد ارتباط دوسویه با فعالان اقتصادی است.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه باید این موضوع را به فال نیک گرفت، زیرا نه به عنوان یک اقدام بلکه به عنوان یک نهادسازی در نظام اقتصادی کشور محسوب می شود، افزود: بخش خصوصی و تعاونی در فرآیند تصمیم سازی، قانونی و نهادینه در کشور هستند و دولت در مقابله با چالشها و مشکلات، فعالان اقتصادی را به عنوان یاوران جدی خود حساب و به آنها اتکا می کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران تصریح کرد: در سال نخست تاسیس حضور بهتری را داشتیم و برخی وزرای عضو در جلسات شرکت می کردند و وزیر اقتصاد به عنوان وزیر شورا حضور منظمی در جلسه داشت.

وی ادامه داد: اما از سال دوم به بعد همزمان با طرح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس متاسفانه با تصمیمات سیاسی که گرفته شد، وزرا از حضور در جلسه منع شدند ولی چون ما اعتقاد به مفید بودن جلسات داشتیم جلسات را همچنان تشکیل دادیم و وزرای علاقه مند معاونین خود را به جلسات می فرستادند اما در ماه‌های آخر حضور آنها نیز کمرنگ شد و حتی در روزهای آخر ناچار شدیم که جلسه ای تشکیل ندهیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: اما نمایندگان قوای مقننه و قضائیه به طور مستمر در جلسات حضور داشتند، به هر حال جلسه امروز از معدود جلساتی است که سه قوه در آن حضور دارند و برخی از اعضای دولت قبل به صورت خصوصی به من می گفتند که فایده این جلسات پیش از اینکه برای حل مشکلات بخش خصوصی باشد، برای حل مشکلات دولتی است.

وی با بیان اینکه جلسه اقتصادی مرحله جدید تاریخ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است، افزود: رئیس جمهور بر اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید کرده است.

وی با اشاره به اینکه در دولت گذشته قانون کسب و کار اجرایی نشد اما به طور جدی در اولویت‌های دولت جدید قرار گرفته است، افزود: اعتلای به بهبود محیط کسب و کار پیگیری خواهد شد، همچنین روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور به مناسبت ویژه بودن جلسه امروز حضور دارند.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: در طول تاریخ تاسیس شورای گفتگو هرگز این میزان حضور از نمایندگان دولت را در جلسات نداشته ایم، گرچه تاریخ شورا دو فصل متمایز دارد در سال نخست تاسیس حضور بهتری توسط وزرا بود.

نهاوندیان افزود: نخستین ماه آغاز به کار دولت تدبیر و امید کار خجسته ای است و امیدبخش حرکت جدی و مصمم دولت جدید برای ایجاد ارتباط دوسویه با فعالان اقتصادی است و باید آن را به فال نیک گرفت که نه به عنوان یک اقدام مقطعی بلکه به عنوان یک نهادسازی در نظام اقتصادی کشور بخش خصوصی و تعاونی در فرآیند تصمیم سازی، قانونی و نهادینه در کنار دولت هستند.